Kernehusets Børnehave & Vuggestue forside

KERNEHUSETS BØRNEHAVE OG VUGGESTUE er en privat integreret institution.

Vi bor i Søllinge, som ligger tæt på Rolfsted, Ferritslev, Årslev og Ringe. Vi er en lille hjemlig institution, hvor omsorg, nærvær og tryghed er i fokus . I vuggestuen har vi plads til 15 børn, og i børnehaven har vi plads til 35 børn.

Vi priotere udelivet og har særlig fokus på udvikling gennem leg og  bevægelse.


Vi har ledige pladser :-)

Kik gerne forbi eller ring og hør mere om vores dejlige institution.

Vi glæder os til at ser Jer.


VELKOMMEN TIL KERNEHUSETS BØRNEHAVE &  VUGGESTUE

Vi har nogle ledige pladser i vores børnehave og få i vores vuggestue.

Vi er en privat institution med plads til

21 Vuggestuebørn

25 Børnehavebørn


Vi arbejder med en vuggestuegruppe, en overgangsgruppe med en blanding af de ældste

vuggestuebørn og de yngeste børnehavebørn og en børnehavegruppe.


Den røde tråd i vores institution er bevægelse - læring med kroppen som er den gennemgående

faktor. Vi har bygget vores struktur op på følgende måde:


STRUKTUR:


Vuggestuen - Græshopperne: Sansemotorik & Rytmik


De 3 primære sanser: labyrintsansen, muskel-/ledsansen, og følesansen.

Bevægelses-/fagtesange: musik, bevægelse og sprog er rytme.


Overgangsgruppen - Klatremusene: Motorik & Sprog


Grundlege: løbe, hoppe, gynge, kravle op og ned, snurre rundt, klatre, boldlege, trille/rulle

Sprog: synge, rim, remser, sanglege, vrøvleord, leg med lyde, mundmotoriske øvelser.


Børnehaven - Springfrøerne: Bevægelse & Natur

 

Grundlege/færdigheder: fangelege, regellege, boldspil - fysiske aktiviteter, og høj puls. 

Sanse i naturen: føle, se, smage, lugte, høre, undersøge, udforske, lege, lære, og højt til loftet. 
Copyright 2012 © All Rights Reserved