Indmeldelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDMELDELSE

Som privat institution har vi vores egen opskrivnings-/venteliste.

Hvis I vil skrive jeres barn op på ventelisten, så kontakt os på tlf. 22702400 eller 20702431

Ventelisten står åben for alle børn.

Optagelse i institutionen sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.

 

Pt. har vi ledige pladser i børnehaven og få ledige pladser i vuggestuen, ring gerne og få en snak:-)

Der er mulighed for at blive skrevet op på venteliste. Det koster 200 kr at være på venteliste. 

I er altid velkomne til at komme på besøg. Ring og aftal nærmere!

 

TAKSTER 2019:

  • Vuggestue:  3411 kr  + 70 kr for bleordning
  • Børnehave: 1.950 kr
  • Der er 11 månedsbetaling  - Juli måned er betalingsfri

 

Betaling for dagtilbud opkræves månedsvis forud.

Opsigelse af plads skal ske skriftligt med to måneds varsel til 1. i måneden

Der gælder de samme regler for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.

 

Kombinationstilbud:


Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private

pasningsordninger. Læs mere på Fåborg Kommunes hjemmeside

 


30 timers dagtilbud:


30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30

timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du som forælder kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven. Læs mere på Fåborg kommunes hjemmeside.


Forsikring: 


Alle børn bør være omfattet af en heltidsulykkeforsikring med tanddækning og evt. brilledækning. Kommunen/Kernehuset er ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for børn og unge, når de er i instittution.


OBS! Bortkommet eller ødelagte ting ersatter Kernehuset heller ikke.